ἀχειρόπλαστος


ἀχειρόπλαστος
ἀ-χειρό-πλαστος, nicht mit Händen gebildet

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • αχειρόπλαστος — ἀχειρόπλαστος, ον (Μ) [χειρόπλαστος] αυτός που δεν έχει πλαστεί ή δημιουργηθεί από ανθρώπινο χέρι …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.